OZNAMY

 

Výberové konanie

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, vyhlasuje v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy sv. UršuleNedbalova 4, Bratislava. 

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

 

 

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, 

organizácia prevádzky v MŠ dňa 20. 12. 2019 bude prebiehať nasledovne: od 15.00 hod. bude vrátnica ZŠ zatvorená, preto sa od toho času bude dať vojsť do budovy len cez vchod MŠ. MŠ je otvorená do 17.00 hod.
 
Od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu vianočných prázdnin. Dňa 8. 1. 2020 bude MŠ opäť v prevádzke.
Prajeme Vám radostné a požehnané Vianoce a nech Vás v Novom roku sprevádza len Božia milosť! Majte krásny čas s najbližšími…
 
 
 

Jesenné prázdniny   

Milí rodičia,

v dňoch 30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 4. 11. 2019.
Prajeme Vám krásny a požehnaný čas!

 

Vážení rodičia,

informácie k začiatku šk. roka ste obdržali na mailovú adresu, ktorú ste uvideli v prihláške. Ak správu neregistrujete, kontaktujte nás.


                 Šk. rok 2018/2019

 
Prerušená prevádzka ZŠ s MŠ  

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe oznámenia o prerušení distribúcie elektriny Západoslovenskej distribučnej, a.s. v dňoch 13. a 14.6.2019 od 8:00 do 17:00 hod. a so súhlasom zriaďovateľa poskytuje zo závažných prevádzkových dôvodov všetkým deťom a žiakom Základnej školy s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava:

    • dňa 13.6.2019 (štvrtok) skrátenú prevádzku od 8:00 hod. do 12:00 hod.
     • dňa 14.6.2019 (piatok) mimoriadne riaditeľské voľno.

     V týchto dňoch nebude možné zabezpečiť deťom, žiakom a zamestnancom školy stravu, svetlo a teplú vodu.


 

Zápis detí do materskej školy   

Informácie o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Odporúčame dostaviť sa na zápis spolu s dieťatkom.


 

Darujte nám 2%   

Milí rodičia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% resp. 3% z dane. Svoj dar môžete poukázať na naše OZ pri MŠ sv. Uršule. Postup, ako na to, nájdete v tejto prílohe. Všetky potrebné tlačivá nájdete na tomto odkaze.  Za Váš dar Vám zo srdca ďakujeme!


 

Jarné prázdniny   

Milí rodičia,

v dňoch 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu jarných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 4. 3. 2019.
Prajeme Vám krásny a požehnaný čas!


 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nativity star

Vianočné prázdniny   

Milí rodičia,

dňa 21. 12. 2018 bude prevádzka materskej školy skrátená do 15:00 hod. Od 24. 12. do 7. 1. 2019 bude prádzka MŠ zatvorená z dôvodu vianočných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 8. 1. 2019 (utorok).
Prajeme Vám radostné a požehnané vianočné sviatky a nech Vás v Novom roku len Božia milosť sprevádza!