OZNAMY

Vážení rodičia, 
od 12. 4. 2021 je materská škola opäť v prevádzke pre všetky deti bez obmedzení. Podmienky nástupu do MŠ obdržíte mailom.
Tešíme sa na stretnutie!

 

                                                                               Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie                                      

 


Prevádzka materskej školy od 8. marca 2021

Milí rodičia,

od 8.3.2021 bude materská škola v prevádzke v obmedzenom režime pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu alebo pre rodiny, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Prajeme Vám požehnaný čas prežitý v pokoji a v zdraví.
Stanovisko Zriaďovateľa TU.

 


VSTUP OSÔB DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Čítaj viac… 

 


                 Matematika ako zdroj radosti?

Keď je chyba v procese učenia vítaná, keď sa poznatky rodia zo spolupráce detí, stavia sa na ich skúsenostiach, keď dieťa vie aj to, čo sme ho neučili a naviac sa pritom dobre baví….. Toto sú len niektoré z dvanástich princípov Hejného metódy, ktorá mení …čítať viac.

 


 
Darujte nám svoje 2%

Vážení rodičia, aj našej materskej škole môžete darovať svoje 2% alebo 3%. Z Vašich darov môžeme materiálne zabezpečiť vybavenie MŠ, zabezpečiť akcie počas šk. roka, hradiť dopravu na výlety a pod.. Za Vaše dary Vám srdečne ďakujeme!
Klik pre viac info…