OZNAMY

  

Jesenné prázdniny   

Milí rodičia,

v dňoch 30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 4. 11. 2019.
Prajeme Vám krásny a požehnaný čas!

 

Vážení rodičia,

informácie k začiatku šk. roka ste obdržali na mailovú adresu, ktorú ste uvideli v prihláške. Ak správu neregistrujete, kontaktujte nás.


 

Prerušená prevádzka ZŠ s MŠ  

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe oznámenia o prerušení distribúcie elektriny Západoslovenskej distribučnej, a.s. v dňoch 13. a 14.6.2019 od 8:00 do 17:00 hod. a so súhlasom zriaďovateľa poskytuje zo závažných prevádzkových dôvodov všetkým deťom a žiakom Základnej školy s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava:

    • dňa 13.6.2019 (štvrtok) skrátenú prevádzku od 8:00 hod. do 12:00 hod.
     • dňa 14.6.2019 (piatok) mimoriadne riaditeľské voľno.

     V týchto dňoch nebude možné zabezpečiť deťom, žiakom a zamestnancom školy stravu, svetlo a teplú vodu.


 

Zápis detí do materskej školy   

Informácie o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Odporúčame dostaviť sa na zápis spolu s dieťatkom.


 

Darujte nám 2%   

Milí rodičia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% resp. 3% z dane. Svoj dar môžete poukázať na naše OZ pri MŠ sv. Uršule. Postup, ako na to, nájdete v tejto prílohe. Všetky potrebné tlačivá nájdete na tomto odkaze.  Za Váš dar Vám zo srdca ďakujeme!


 

Jarné prázdniny   

Milí rodičia,

v dňoch 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu jarných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 4. 3. 2019.
Prajeme Vám krásny a požehnaný čas!


 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nativity star

Vianočné prázdniny   

Milí rodičia,

dňa 21. 12. 2018 bude prevádzka materskej školy skrátená do 15:00 hod. Od 24. 12. do 7. 1. 2019 bude prádzka MŠ zatvorená z dôvodu vianočných prázdnin. MŠ bude opäť v prevádzke od 8. 1. 2019 (utorok).
Prajeme Vám radostné a požehnané vianočné sviatky a nech Vás v Novom roku len Božia milosť sprevádza!