OZNAMY

 

 Informácie k novému školskému roku

Milí rodičia,
informácie k novému šk. roku Vám pošleme mailom v poslednom augustovom týždni. O zaradení Vášho dieťatka do konkrétnej triedy Vás budeme informovať tiež v uvedenom termíne.

Tešíme sa na Vás 4. septembra 2023 od 7,00 hod.

 

 

 


Školský rok 2022/2023

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2023/2024

 

Ďakujeme!

Vážení rodičia, milé deti,

z celého srdca Vám ďakujeme za zapojenie sa do potravinovej zbierky pre núdznych bratov a sestry. Spoločnými silami sme vyzbierali až 111 kg potravín! Vyzbierané potraviny sme spolu s predškolákmi odovzdali bratom kapucínom, ktorí Vám posielajú LIST. 
Ďakujeme, milí rodičia, že sme spolu s Vami mohli deti učiť byť všímaví, láskaví a mať milosrdné srdce. Nech Boh odmení Vašu námahu.

 

 

Prevádzka materskej školy
v čase vianočných prázdnin

Milí rodičia,

materská škola bude v prevádzke do 22. 12. 2022 vrátane.
Od 23. 12. – 6. 1. 2023 je prevádzka materskej školy prerušená.
Uvidíme sa opäť v januári, 9. 1. 2023.

Majte pokojný sviatočný čas a oddýchnite si pri jasličkách Božieho Dieťatka.

 

 

Vážení rodičia, milí kolegovia,

sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva je opäť tu. Už zajtra, 29.11.2022, môžete Vy aj Vaši známi podporiť našu školu.

#GivingTuesday je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku.
Už druhý rok môžete podporiť aj našu školu a môžete šíriť našu prosbu ďalej medzi svojich blízkych a známych. Tentokrát pomáhajú nielen jednotlivci, ale aj firmy.

INFORMÁCIE O NAŠOM PROJEKTE TU: https://www.givingtuesday.sk/neziskovky/spojena-skola-sv-ursule-1/ 

                                                                                                               Vopred ďakujeme za podporu a šírenie.

                                                                                                                        Lucia Múčková, riaditeľka školy

 


Školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, 

od 16.7.2022 do 31.8.2022 je prevádzka materskej školy prerušenáÚradné hodiny na sekretariáte školy budú počas prázdnin každú stredu v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

Prosíme, zvoňte na zvonček  „sekretariát“  pri hlavnom vstupe do školy na Nedbalovej 4.

Osobné stretnutie s vedením školy je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle 0948 544 327 alebo mailom: katarina.levakova@ursula.sk (tajomníčka školy) alebo riaditel@ursula.sk (riaditeľka školy). 

Prajeme Vám požehnaný čas letných prázdnin.

 


Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

 • Podmienky prijímania detí do MŠ sv. Uršule  pre školský rok 2022/2023
 • Postup pri podávaní žiadosti do MŠ sv. Uršule + ŽIADOSŤ 
 • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“ školskej dochádzky)  

 

Prevádzka materskej školy v čase veľkonočných sviatkov

Milí rodičia,

od 14. 4. 2022 (vrátane) do 19. 4. 2022 bude prevádzka MŠ sv. Uršule prerušená. Materská škola bude opäť v prevádzke od 20. 4. 2022 (streda).


Nech Vás Zmŕtvychvstalý Pán žehná a naplní novou nádejou vo večný život. Prajeme Vám požehnaný veľkonočný čas!

 


Milí priatelia,

pozývame Vás na spoločnú 9-dňovú modlitbu Novény odovzdanosti, ktorú by sme chceli obetovať za mier na Ukrajine a vo svete a za našich príbuzných a priateľov, ktorí žijú v tejto vojnou zmietanej krajine alebo sú inak zasiahnutí aktuálnymi udalosťami. Odovzdajme celé dianie aj samých seba Pánovi Ježišovi s úplnou dôverou a bezvýhradne.

Začíname už zajtra, v sobotu 26.2.2022. Počas deviatich prázdninových dní nájdete modlitbu na každý deň klikutím na tento odkaz.

Modlite sa ju kedykoľvek počas dňa a prizvite aj svojich priateľov!

Mgr. Lucia Múčková, riaditeľka školy

Premeny školy v minulom školskom roku

 

V šk. roku 2020/2021 sa nám podarilo spraviť niekoľko menších či väčších, viditeľných či menej viditeľných krokov v premene našej školy. Ponúkame Vám pohľad aspoň na niektoré z nich… 🙂 KLIK TU. 

 


679 Clock Watercolor Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from Dreamstime

 

Prerušená prevádzka materskej školy

 

Dňa 13. 9. 2021 bude prevádzka Materskej školy sv. Uršule prerušená z dôvodu obmedzení v rámci mesta Bratislavy súvisiacich s návštevou Svätého Otca Františka. Oznam riaditeľky školy TU.

 


Školský rok 2020/2021

 

                                                                               Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie                                      

 •             Podmienky prijímania detí do Materskej školy sv. Uršule
              pre školský rok 2021/2022
 •             Postup pri podávaní Žiadosti do materskej školy


  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ v stanovených dňoch. Zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže negatívnym testom na COVID-19 nie starším, ako 7 dní. Do budovy je možné vstúpiť len s prekrytými dýchacími cestami. Na prekrytie použite respirátor.
     


Prevádzka materskej školy od 8. marca 2021

Milí rodičia,

od 8.3.2021 bude materská škola v prevádzke v obmedzenom režime pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu alebo pre rodiny, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Prajeme Vám požehnaný čas prežitý v pokoji a v zdraví.
Stanovisko Zriaďovateľa TU.

 


VSTUP OSÔB DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Čítaj viac… 

 


                 Matematika ako zdroj radosti?

Keď je chyba v procese učenia vítaná, keď sa poznatky rodia zo spolupráce detí, stavia sa na ich skúsenostiach, keď dieťa vie aj to, čo sme ho neučili a naviac sa pritom dobre baví….. Toto sú len niektoré z dvanástich princípov Hejného metódy, ktorá mení …čítať viac.

 


 
Darujte nám svoje 2%

Vážení rodičia, aj našej materskej škole môžete darovať svoje 2% alebo 3%. Z Vašich darov môžeme materiálne zabezpečiť vybavenie MŠ, zabezpečiť akcie počas šk. roka, hradiť dopravu na výlety a pod.. Za Vaše dary Vám srdečne ďakujeme!
Klik pre viac info…