Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule

Materská škola je v prevádzke v čase od 7,00 hod. do 17.00 hod..
Príchod detí do materskej školy je možný od 7.00 najneskôr do 8.00 hod.
MŠ sa o 8.00 hod. zatvára a deti majú riadené aktivity (hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt vonku). Po obede a poludňajšom oddychu deti pokračujú v aktivitách podľa svojho vlastného výberu.
Ak chcete dieťa odhlásiť, zavolajte najneskôr do 7.30- na tel. č. materskej školy. Triednym učiteľom oznámte dôvod neprítomnosti dieťaťa.
Ak chcete odhlásiť dieťa na ďalší deň, je treba informovať triedneho učiteľa cez Edupage, mailovou adresou alebo na tel. č. MŠ.
MŠ sa znova otvára od 12.15 do 13.00, pre deti, ktoré idú na obed domov. Po tomto čase sa MŠ znova zamkne.
Po spánku sa otvorí MŠ od 15.00 do 17.00 hod, kedy si môžete dieťatko vyzdvihnúť.

púpava