Náš kolektív

Vašim deťom sa počas pobytu v materskej škole venujú odborní pedagogickí zamestnanci.
Plynulý chod prevádzky MŠ tiež zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.

Mgr. Lucia
Múčková


– riaditeľka Spojenej školy sv. Uršule
– kontakt: riaditel@ursula.sk

Eva
Dobáková


– učiteľka v triede Sedmokrásky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
eva.dobakova@ursula.sk

Mgr. Mária
Koscelníková


– učiteľka v triede Margarétky
– zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
– samostatný pedagóg
-kontakt:
maria.koscelnikova@ursula.sk

Mgr. Oliver
Selecký


– učiteľ v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
oliver.selecky@ursula.sk

Mgr. Miloslava
Réső


– učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt:
miloslava.reso@ursula.sk

Mgr. Mária
Jánošová


– učiteľka v triede Sedmokrásky
– samostatný pedagóg
-kontakt:

maria.janosova@ursula.sk

Bc. Monika
Miškeová

– učiteľka v triede Slnečnice

-kontakt:
monika.miskeova@ursula.sk

Andrea Štroblová

– učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt: andrea.stroblova@ursula.sk

Mgr. Mária Litváková Ciutti

– učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
maria.litvakova@ursula.sk

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Anna Krištofová
  • Veronika Viechecová
  • Zuzana Zajíčková.