Náš kolektív

Vašim deťom sa počas pobytu v materskej škole venujú odborní pedagogickí zamestnanci.
Plynulý chod prevádzky MŠ tiež zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.

Mgr. Jana
Rybaničová, PhD.


– riaditeľka Spojenej školy sv. Uršule
– kontakt: riaditel@ursula.sk

Mgr. Eva
Dobáková


– triedna p. učiteľka v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
eva.dobakova@ursula.sk

Mgr. Mária
Koscelníková


– p. učiteľka v triede Nezábudky
– zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
– samostatný pedagóg
-kontakt:
maria.koscelnikova@ursula.sk

Mgr. Oliver
Selecký


– p. učiteľ v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
oliver.selecky@ursula.sk

Mgr. Miloslava
Réső


– p. učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt: miloslava.reso@ursula.sk

Mgr. Ivana
Čepelová


– p. učiteľka v triede Konvalinky
– začínajúci pedagóg
-kontakt: ivana
.cepelova@ursula.sk

Mgr. Martina
Hubaľová


– triedna p. učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt: martina.hubalova@ursula.sk

Andrea
Štroblová

– triedna p. učiteľka v triede Konvalinky
– samostatný pedagóg
-kontakt: andrea.stroblova@ursula.sk

Mgr. Alžbeta
Polníková

–  triedna p. učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt: alzbeta.polnikova@ursula.sk

Mgr. Erika
Osuská

–  pedagogická asistentka v triede Nezábudky
-kontakt:
osuskaerika@gmail.com

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Anna Krištofová
  • Yana Oleinyk
  • Aneta Sádovská