Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule

Vašim deťom sa počas pobytu v materskej škole venujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.
Plynulý chod prevádzky MŠ tiež zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.

Mgr. Jana
Rybaničová, PhD.

– riaditeľka Spojenej školy sv. Uršule
– kontakt: riaditel@ursula.sk

Mgr. Eva
Dobáková

– triedna p. učiteľka v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt: eva.dobakova@ursula.sk

Tímea Anna
Andreanská

– p. učiteľka v triede Slnečnice
– začínajúci pedagóg
-kontakt: timea.andreanska@ursula.sk

Mgr. Oliver
Selecký

– p. učiteľ v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt: oliver.selecky@ursula.sk

Mgr. Mária
Koscelníková

– p. učiteľka v triede Nezábudky
– zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
– samostatný pedagóg
-kontakt: maria.koscelnikova@ursula.sk

Mgr. Ivana
Čepelová

– p. učiteľka v triede Konvalinky
– začínajúci pedagóg
-kontakt: ivana.cepelova@ursula.sk

Mgr. Martina
Hubaľová

– triedna p. učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt: martina.hubalova@ursula.sk

Andrea
Štroblová

– triedna p. učiteľka v triede Konvalinky
– samostatný pedagóg
-kontakt: andrea.stroblova@ursula.sk

Mgr. Alžbeta
Polníková

– triedna p. učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt: alzbeta.polnikova@ursula.sk

Mgr. Erika
Osuská

– pedagogická asistentka v triede Nezábudky
-kontakt: osuskaerika@gmail.com

Prevádzkoví zamestnanci: