Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule