Materská škola sv. Uršule - organizačná zložka Spojenej školy sv. Uršule

Zo života našej svätej

Svätá Uršuľa, dnes veľmi málo známa osobnosť 3. storočia, sa tajne zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič ju požiadal o ruku. Uršuľa si žiadala od neho tri roky na rozmyslenie. Počas tejto doby sa spolu so svojimi družkami cvičili v čnosti viery. Pod vedením Uršule sa odvážne panny preplavili do Kolína a odtiaľ putovali do svätého mesta Ríma.

Na spiatočnej ceste sa v Ríme k tomuto sprievodu pripojil snúbenec, ktorý sa tam dal pokrstiť. Pri návrate do Anglicka ich prepadli barbari. Všetky jej družky spolu s hrdinskou Uršuľou položili svoj život pri obrane svojej viery a čistoty. Takto mučenice stratili zem, ale našli nebo.

Sv. Angela Merici ju dala svojim dcéram za patrónku práve pre jej lásku a zasvätenie sa Kristovi, odvahu, s akou obraňovala svoju čistotu aj za cenu života a zápal, s ktorým viedla svoje družky k vytrvalosti a vernosti až do konca.

Obraz, ktorý vidíte na fotografii namaľoval maliar Janko Martiška, je umiestnený na schodisku základnej školy.

Logo našej materskej školy

Logo materskej školy vzniklo pri príležitosti 10. výročia MŠ a jeho význam je takýto:

V logu je znázornená postava sv. Uršule.
Sv. Uršuľa je nám chrbtom – čo predstavuje tajomnosť a zároveň túžbu ju viac spoznať: kým bola a čo nám môže v dnešnom svete povedať.
Na hlave má veniec;
nie mučenícky, ale veniec z kvetov: Konvaliniek, Margarétok, Slnečníc a Nezábudiek – čo sú názvy našich tried.
Kvietky sú jej ozdobou a nimi ozdobená stojí pred Pánom Ježišom.

V hornej časti je náznak uršulínskeho SERVIAM
a v jeho strede kríž symbolizujúci skutočnosť, že centrom služby má byť Kristus.

Sv. Uršuľa hľadí na kríž, adoruje prítomnosť Pána a prináša celú škôlkarsku rodinu pred Pána Ježiša.

Žltá farba symbolizuje radosť a láskavosť – to, čo nesmie chýbať v materskej škole,
ale aj v živote každého kresťana.
Modrá naznačuje more, kde Svätá zomrela
a tiež je znakom nádeje… 🙂

Príbeh