ZOO (tr. Margarétky)

…videli sme zvieratá, plazy, ryby, vtáčatá…