ZOO (tr. Konvalinky)

My sme boli v ZOO, dobre nám tam bolo…