Zmrzlina (tr. Slnečnice)

Veľmi sa tešíme, zmrzlinou sa chladíme…