Zmrzlina (tr. Slnečnice a tr. Nezábudky)

Chýba nám pocit, že niečo začína, chýba nám sladká, letná zmrzlina.