Zmrzlina (tr. Margarétky)

Najlepšia odmena? To je predsa zmrzlina…