Zmrzlina (tr. Konvalinky a tr. Margarétky)

Čučorieda alebo „čoko“? Zmrzlina je proste „doko“.