Zdravé zúbky – tr. Slnečnice a Nezábudky

Predškoláci si na besede s dentálnou hygieničkou precvičovali nácvik správnej techniky čistenia zubov.