Zdobenie stromčeka (tr. Slnečnice)

Veľmi sme sa tešili, keď sme stromček zdobili…