Zdobenie stromčeka (tr. Margarétky)

Veľmi sme sa tešili keď sme stromček zdobili…