Zdobenie medovníkov – tr. Slnečnice

Takto sme ozdobovali medovníčky u sestier uršulínok v kláštore.