Zdobenie medovníkov (tr. Konvalinky)

Medovníčky zdobíme, polevou ich krášlime …