Zážitkové vzdelávanie – tr. Margarétky

Aj takto sa vzdelávame…