Záchranári (tr. Margarétky)

Nahliadnite uvidíte záchranárov v akcii…