Vzácna návšteva na sviatok sv. Uršule (tr. Nezábudky)

Na sviatok sv. Uršule 21. októbra nás navštívila sestra Miriam, ktorá nám veľmi pútavo prerozprávala príbeh o Patrónke našej školy.