Vypúšťanie motýľov (tr. Slnečnice)

Letí motýľ letí, pozrite sa deti.