Výlet na Devín (tr. Margarétky)

Pri príležitosti MDD sme sa plavili vyhliadkovou loďou k zrúcaninám hradu…