Výlet do Abelandu (tr. Slnečnice a tr. Nezábudky)

Náš koncoročný výlet do Abelandu. Ako bolo? Nahliadnite, uvidíte…