Vráťme knihy do škôl – súťaž (tr. Nezábudky)

Víťaz výtvarnej súťaže Vráťme knihy do škôl…