Veselé počty s Jankom Hraškom (tr. Nezábudky)

Deti majú prirodzenú potrebu spoznávať svet, a teda aj matematiku. Spolu s Jankom Hraškom sme sa vybrali na potulky. Počítali sme hrášky a zoraďovali sme ich. Vytvorili sme si tak krokovací pás, ktorý nám pomohol riešiť jednoduché príklady pomocou kroku…