Veni Sancte

Školský rok sme začali vzývaním Ducha Svätého vo svätej omši.