Veni Sancte

Školský rok sme začali spolu s rodičmi vzývaním Ducha Svätého vo svätej omši.