V prezidentskej záhrade (tr. Slnečnice)

Postavíme snehuliaka z bielučkého snehu…