V Prezidentskej záhrade… (tr. Margarétky)

V Prezidentskej záhrade „tajné miesto“ máme. Radi tam my chodíme, na preliezkach šantíme…