Sviatok sv. Uršule (tr. Slnečnice)

Na sviatok sv. Uršule – 21. októbra nás navštívila sr. Tadea, ktorá aj nám veľmi pútavo prerozprávala príbeh o patrónke našej školy.