Sviatok sv. Uršule (tr. Margarétky)

Dňa 21. októbra nás navštívila sr. Tadea, ktorá nám veľmi pútavo prerozprávala príbeh o patrónke našej školy.