Sviatok sv. Uršule – sv. omša (všetky triedy)

21. októbra sme slávili svätú omšu na sviatok našej patrónky svätej Uršule.