Svätá omša 26. máj (všetky triedy)

„Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.“ (Sv. Augustín)