Svätá omša (tr. Margarétky, Slnečnice, Nezábudky)

Detskú svätú omšu s pátrom Františkom sme slávili v uršulínskom kostole devätnásteho novembra.