Sv. Mikulas pomahaj nam z neba

Nastal dlho očakávaný deň. Deň, na ktorý sme sa veľmi tešili. Priznávam, tešili sa malí, ale aj veľkí. Až napokon sme začuli jemný zvuk zvončeka a vedeli sme, že prišiel. Svätý Mikuláš so svojimi anjelikmi. Tak sme mu zaspievali, zarecitovali básničku, pridali obrázky a niečo sme aj dostali. Poprosili sme ho, aby o rok prišiel opäť k nám…:-)