Spoznávame výrobky z vlny (tr. Konvalinky)

Spoznávali sme postup spracovania vlny a výrobky z nej.