Slavín a jaskynka na Hlbokej ceste (tr. Slnečnice)

Krok sem, krok tam, na Slavín si cupitám…