Šarkaniáda (tr. Slnečnice)

Pozrite sa, milé deti, aký krásny šarkan letí…