Sadenie tulipánov a narcisov (tr. Slnečnice)

Sadím, sadím kvetinky…