Rozvrh

hráme sa s kamarátmi

skúmame, zisťujeme, objavujeme

chystáme besiedky, učíme sa byť odvážni

učíme sa byť láskaví, pomáhať si, odpúšťať

venujeme svoj čas Pánu Ježišovi

robíme pokusy, pozorujeme

športujeme, hráme hry, súťažíme

počúvame rozprávky, oddychujeme

spievame, tancujeme, dramatizujeme príbehy

… a tak ďalej 🙂