Rozlúčka s predškolákmi (tr. Slnečnice)

Dovidenia škôlka milá…