Občianske združenie pri MŠ sv. Uršule

Milí rodičia,

11.4. 2013 bol zriadený účet Občianskeho združenia č: 5040970194/0900 v Slovenskej sporiteľni,
IBAN: SK87 0900 0000 0050 4097 0194

Na tento účet je potrebné uhradiť sumu 71 € (70 EUR ako príspevok ZRŠ, ktorý sme si schválili na RZ vo februári 2017 a 1 EUR členské) a to najneskôr do 31.01.2020. Poplatok 70 EUR sa hradí za jedno dieťa, za každé ďalšie dieťa navštevujúce materskú školu sv. Uršule je poplatok 50 EUR.  Ak by sa chcel niekto dohodnúť na postupnom splácaní, stačí kontaktovať predsedu OZ Lukáša Opetta.

O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a príspevky z 2% z dane z príjmov.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Za OZ Lukáš Opett
kontakt: lukas.opett@yahoo.com