Občianske združenie pri MŠ sv. Uršule

Milí rodičia,

Občianske združenie má od 22.11.2022 zriadený nový účet vo Fio banke,
IBAN: SK60 8330 0000 0024 0238 6179

Na tento účet je potrebné uhradiť sumu 81 € (suma pozostáva z: 80 EUR ako príspevok ZRŠ, ktorý sme si schválili na RZ v septembri 2022 a 1 EUR členské) a to najneskôr do 31.01.2023. Poplatok 80 EUR sa hradí za jedno dieťa, za každé ďalšie dieťa navštevujúce materskú školu sv.Uršule je poplatok 60 EUR.  Ak by sa chcel niekto dohodnúť na postupnom splácaní, stačí kontaktovať predsedu OZ Lukáša Opetta.

O akomkoľvek nakladaní s financiami budete vopred informovaní, použitie peňazí podlieha schváleniu na členskej schôdzi. Nateraz tvoria naše vklady vyzbierané členské príspevky a príspevky z 2% z dane z príjmov.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Za OZ Lukáš Opett
kontakt: lukas.opett@yahoo.com


kontakt na Predsedníctvo OZozmssvursule@gmail.com