Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2023/2024