Prijímanie detí do MŠ 2020/2021

Vážení rodičia,


zápis do MŠ sv. Uršule sa uskutoční v dvoch krokoch, a to elektronicky aj osobne.
Je nevyhnutné, aby ste absolvovali oba spôsoby:

elektronický zápis bude možný od 11. 5. – 22. 5. 2020 cez elektronickú prihlášku: KLIKNÚŤ TU
osobný zápis sa uskutoční od 27. 5. – 29. 5. 2020 v budove MŠ sv. Uršule v presne dohodnutom čase, v trvaní 5-10 minút za prísnych hygienicko-epidemiologicých opatrení.

K osobnému zápisu je potrebné:
– prihlásiť sa na konkrétny čas cez online formulár – AŽ PO VYPLENÍ elektronickej prihlášky – kliknúť tu (vybraný čas je potrebné potvrdiť kliknutím na „Book it„)
– priniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku
– priniesť dokumenty k nahliadnutiu: OP, rodný list dieťaťa, krstný list dieťaťa
– priniesť si vlastné pero, rúško, rukavice.
Na osobný zápis prichádza rodič bez dieťaťa.

Akceptujeme aj prihlášky bez lekárskeho potvrdenia, avšak lekárske potvrdenie bude nevyhnutné doručiť hneď, ako to bude možné. Bez lekárskeho potvrdenia môže byť dieťa prijaté do MŠ len na ADAPTAČNÝ POBYT. Až po predložení lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa môže byť dieťa prijaté na riadny pobyt v materskej škole.

Deti sa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sv. Uršule spravidla prijímajú na základe podmienok uvedených v oznámení o prijímaní detí: Oznámenie o prijímanií detí do MŠ 2020/2021

Z dôvodu posunutia termínu zápisu riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ do 15. 7. 2020.

Prijímacie konanie je v súlade s usmerneniami ministra školstva Slovenskej republiky zverejnenými dňa 28. 4. 2020 na webovom sídle ministerstva školstva.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
e-mail: maria.koscelnikova@ursula.sk