Pri hrade (tr. Slnečnice)

Chodili sme, chodili, pri hrade sa bavili…