Pozorovanie motýľov (tr. Slnečnice)

Pozorovali sme zblízka rast húseničiek, ich premenu na nehybnú kuklu a vyliahnutie motýľov, ktoré sme potom vypustili do voľnej prírody…