Povolania (tr. Margarétky)

Hoci sme škôlkári malí, usilovne sme premýšľali, čím by sme sa radi stali…