Podporili nás

Športové pomôcky

Od Hlavného mesta SR Bratislavy sme získali finančnú dotáciu na projekt Športuje a cvičí celá rodina vo výške 717,48 €, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť športové a cvičebné pomôcky.

Ďakujeme!


Prešporkovo

Ďakujeme detskému centru Prešporkovo za dlhodobú pomoc a spolupácu pri príprave programu a aktivít pre naše deti, alebo za zapožičanie kostýmov a rekvizít na vianočnú besiedku.

Ďakujeme!


Nové pieskovisko

V auguste 2013 sme získali finančnú dotáciu od Hlavného mesta SR Bratislavy na projekt Prázdniny na pieskovisku vo výške 660 €, vďaka ktorému máme naše nové pieskovisko.

Ďakujeme!