Podlahári (tr. Sedmokrásky)

„Dieťa vie aj to, čo sme ho neučili“…