Počúvanie zvukov v Sade Janka Kráľa (tr.Slnečnice)

Počúvame a rozlišujeme zvuky svojho okolia…