Návšteva ÚĽUVu (tr. Margarétky)

Spoznávali sme tradičné remeslá…